Best Android Apps

Sorry, this App seems to have been removed from the Google Play!

Flirtak.pl (not available)

3.7 107 ratings
Downloaded 10,000+ times

Install →

Developer: Vertex

Android Advertising
Learn moreSOCIAL

Flirtak.pl is currently not available for download from Google Play Store

From play.google.com: We're sorry, the requested URL was not found on this server.

Possible reasons:

  • The App is not available in your country
  • The App has been unpublished by its developer
  • The developer account has been closed by Google
  • The App has been suspended by Google
  • We may not be synchronized with the Google Play. Please report the problem to us.

Flirtak.pl jest to serwis randkowy, który pomoże Ci szybko i łatwo znaleźć wiele podobnie myślących przyjaciół, partnerów i jednocześnie dobrze się bawić. Kto powiedział, że znajomości nie mogą być zabawnym zajęciem?
Co znajdziesz jak się zarejestrujesz?

* Łatwo i szybko poznajomić się pomoże Ci opcja 'Na szybko'.
* Jeśli interesuje Cię konkurencja o popularność - zapraszamy na pojedynek.
* Możesz edytować swoje zdjęcia za pomocą unikatowych filtrów i efektów.
* Zapewniamy ochronę przed niechcianymi reklamami i zboczeńcami.
* Mamy szeroki zakres funkcji, aby pomóc promować swój profil.
* Możesz dodać ulubioną muzykę i filmy na swój profil.

Mamy jeszcze sporo konkursów, gier oraz bezpłatny dostęp do członkostwa VIP i innych prezentów.

Wystarczy zalogować się i wypróbować wszystko samemu - za DARMO!

Flirtak.pl is a dating site that will help you quickly and easily find many like-minded friends, partners, and at the same time have fun. Who said that knowledge can not be a fun pastime?
What you get when you register?

* Easily and quickly acquaint option to help you 'Swiftly'.
* If you are interested in competition for popularity - we invite you to a duel.
* You can edit your photos using unique filters and effects.
* Provides protection against unwanted ads and perverts.
* We have a wide range of features to help promote your profile.
* You can add your favorite music and videos to your profile.

We still have a lot of contests, games and free VIP membership and other gifts.

Simply log in and try it all by yourself - for FREE!

Size: 2.7M; Requires Android : 9 and up. pname=lt.vertex.flirtak .apk

Tell a friend →

Best Android Apps