Best Android Apps

Sorry, this App seems to have been removed from the Google Play!

UPC TV Polska (not available)

3.1 1090 ratings
Downloaded 50,000+ times

Install →

Developer: UPC

Android Advertising
Learn moreENTERTAINMENT

UPC TV Polska is currently not available for download from Google Play Store

From play.google.com: We're sorry, the requested URL was not found on this server.

Possible reasons:

  • The App is not available in your country
  • The App has been unpublished by its developer
  • The developer account has been closed by Google
  • The App has been suspended by Google
  • We may not be synchronized with the Google Play. Please report the problem to us.

Aplikacja UPC TV to intuicyjny przewodnik po świecie telewizyjnej rozrywki, który pozwoli Ci w prosty i intuicyjny sposób zdalnie zarządzać Twoją telewizją. Główne funkcjonalności UPC TV:
* Przewodnik TV

Dzięki aplikacji UPC TV sprawdzisz aktualny program telewizyjny najpopularniejszych stacji gdziekolwiek jesteś. Za darmo!

* Planowanie nagrań / przypomnień

Abonenci Telewizji Cyfrowej UPC mogą zdalnie planować nagrania lub ustawiać przypomnienia o interesujących programach na dekoderze UPC Mediabox (aplikacja pozwala nim sterować w tym zakresie).

* Funkcja “Obejrzyj w TV”

Funkcja umożliwia przełączenie dekodera UPC Mediabox na wybrany program, który jest aktualnie nadawany w telewizji. Dzięki niej można też rozpocząć odtwarzanie na dekoderze interesującego Cię filmu czy ulubionego serialu z oferty UPC NA ŻĄDANIE.

* Pełnia telewizyjnej rozrywki w Twojej dłoni

Dzięki aplikacji UPC TV w łatwy sposób zorientujesz się, co ciekawego prezentowanego jest na Twoich ulubionych kanałach. W prosty i intuicyjny sposób odszukasz programy edukacyjne, filmy czy seriale, i to nie tylko te z ramówki telewizyjnej, ale i te dostępne w ofercie UPC NA ŻĄDANIE.

* UPC Poleca

W sekcji UPC Poleca znajdziesz rekomendacje ciekawych i wartych obejrzenia w danym dniu filmów, seriali i programów.

Ograniczenia

Aplikacja współpracuje z systemem Android w wersji 2.3 lub wyższej.

Aplikacja współpracuje z dekoderami UPC Mediabox z wyłączeniem dekoderów KAON i Motorola. Posiadacze dekoderów KAON i Motorola mogą używać aplikacji do przeglądania bieżącej ramówki telewizyjnej.

Aplikacja nie prezentuje nagrań i przypomnień ustawionych bezpośrednio na dekoderze UPC Mediabox. Poprzez aplikację nie można anulować zaplanowanego nagrania.

Ważne

Twój dekoder UPC Mediabox musi być włączony lub w stanie czuwania, aby można było zaplanować nagrywanie lub przypomnienie za pośrednictwem aplikacji UPC TV.

UPC TV application is an intuitive guide to the world of television entertainment that will let you in a simple and intuitive way to manage your TV remote. Main functionalities TV UPC:
* TV Guide

With this application, check the current UPC TV's most popular TV stations wherever you are. It's Free!

* Schedule recordings / reminders

UPC Digital TV subscribers can remotely schedule recordings and set reminders for programs of interest to the decoder, UPC Mediabox (app allows you to control it in this respect).

* The 'Watch on TV'

This function allows you to switch the decoder, UPC Mediabox on the selected program, which is currently being broadcast on television. With it, you can also start playing at the decoder interests you movie or your favorite TV series of deals UPC ON DEMAND.

* Waxing television entertainment in the palm of your hand

With this application, UPC TV to easily know what fun is presented for your favorite channels. In a simple and intuitive way to Locate the educational films or TV series, and not only those from the TV schedule, but those available from UPC ON DEMAND.

* UPC Recommended

In the section you will find recommendations UPC Recommended interesting and worth seeing on a given day films, series and programs.

Limitations

The application works with Android version 2.3 or higher.

The application works with decoders UPC Mediabox excluding KAON and Motorola set-top boxes. Holders of KAON and Motorola set-top boxes can use the application to view the current TV schedule.

The application does not disclose the recordings and set reminders directly to the decoder, UPC Mediabox. Through the application you can not cancel a scheduled recording.

Important

Your decoder UPC Mediabox must be switched on or in standby mode, so you can schedule a recording or reminder through the application UPC TV.

Size: 13M; Requires Android : 4 and up. pname=pl.upc.media.android .apk

Tell a friend →

Best Android Apps