Best Android Apps

4.5 7089 ratings
Downloaded 100,000+ times

Install →

Developer: Vinted

Android Advertising
Learn moreSHOPPING

Vinted.cz - prodávej, nakupuj a vyměňuj oblečení a vytvoř si svůj jedinečný styl za pár kaček!
VotočVohoz je nyní Vinted! Prodávej, nakupuj a vyměňuj své oblečení s největší českou internetovou komunitou holek jako si ty. Na Vinted ujíždí v současné době více než 6,000,000 uživatelek v Evropě a Americe. Zkus, jak funguje v Česku:

VYDĚLEJ SI VLASTNÍ KAPESNÉ prodejem svého oblečení

❤ Stačí pár fotek a popis - tvé oblečení je připraveno k prodeji!
❤ Cenu oblečení si určuješ ty sama.
❤ Se zájemci komunikuješ přímo pomocí zpráv.

UŠETŘI na svém novém šatníku

❤ Vytvoř si svou osobní zeď - navol vlastní velikost a zančky, které mnáš ráda.
❤ Pomocí vyhledávače v katalogu můžeš najít ty nejlepší kousky.
❤ Nákupní košíky? Ani náhodou! S prodejcem se domluvíš jednoduše pomocí zpráv.

NECH SE INSPIROVAT!

Dilemata všedního dne: Co si vzít na sebe, problémy ve vztahu nebo DIY? Ve fóru najdeš kámošky na pokec i rady do života:) Nová přátelství na Vinted vznikají každý den!

A pozor: Až budeš stahovat novou verzi aplikace, pamatuj, že VotočVohoz je nyní Vinted! Kromě názvu se ale nic jiného nezměnilo a tvoje aplikace dál šlape tak, jak si zvyklá:)

STAHUJ APLIKACI

Nech se nakazit dobrou náladou na Vinted: stahuj aplikaci právě teď - je to zdarma! Už se na tebe moc těšíme!

* Pilně pracujeme na zdokonalení naší aplikace a hlavně na spokojenosti uživatelů. Pokud máš jakýkoliv dotaz či problém, kontaktuj nás na https://www.vinted.cz/help.
Rádi také uvítáme tvou zpětnou vazbu na feedback@vinted.cz *

Vinted.cz -, sell, buy and change clothes and create your unique style in a few kaček!
VotočVohoz is now vinted! Sell, buy and change your clothes with the biggest Czech internet community of girls like you. On vinted ujíždí currently more than 6,000,000 users in Europe and America. Try how it works in the Czech Republic:

Earn OWN ALLOWANCES selling his clothes

❤ Just a few photos and description - your clothes are ready to sell!
❤ Award clothes you určuješ you alone.
❤ dialoguing with the candidates directly via messages.

Save on your new wardrobe

❤ Create your personal wall - select a custom size and the used, which mnáš like.
❤ Use the search in the catalog you can find the best bits.
❤ Shopping Cart? Not a chance! The seller is domluvíš simply using messages.

Be inspired!

Dilemmas of everyday life: What to wear, relationship problems or DIY? In the forum you will find girlfriends for a chat and advice to life :) New friendships vinted arise every day!

A note: When you download a new version, remember that VotočVohoz is now vinted! In addition to the title, but nothing else has changed, and your applications continue business as usual, you used :)

Download applications

Let the good humor to infect vinted: download the application right now - it's free! Already looking forward to you!

* We are working hard to improve our applications and especially for user satisfaction. If you have any problems or questions, please contact us https://www.vinted.cz/help.
 We also like to welcome your feedback on feedback@vinted.cz *

Size: 14M; Requires Android : 15 and up. pname=cz.votocvohoz .apk

Tell a friend →

Best Android Apps