Best Android Apps

2.7 376 ratings
Downloaded 50,000+ times

Install →

Developer: Sharewire BV

Android Advertising
Learn moreTRAVEL_AND_LOCAL

VanAnaarBeter-app is vernieuwd! Naast een nieuwe look-and-feel nu ook mogelijk om en een ‘via’ route in te voeren uit meerdere routes te selecteren.
De vanAnaarBeter-app is een gratis dienst, waarmee u eenvoudig en snel informatie kunt opvragen over wegwerkzaamheden aan snelwegen in Nederland. Abonneer u gratis op de berichtgeving over uw eigen routes en ontvang automatisch meldingen bij wegwerkzaamheden op uw routes. Zo vermijdt u hinder en verkort u uw reistijd. Ga goed voorbereid op weg, download de app.
Kenmerken:
- zoeken naar wegwerkzaamheden op door u aangegeven routes;
- zoeken naar wegwerkzaamheden op datum;
- overzicht van wegwegwerkzaamheden per wegnummer;
- meerdere persoonlijke routes opgeven en bewaren in het adresboek van de app. U ontvangt dan vooraf bericht wanneer er werkzaamheden zijn op deze routes;
- per opgegeven route kunt u aangeven of u automatische meldingen wilt ontvangen van wegwerkzaamheden;
- inloggen bij diverse sociale media om wegwerkzaamheden te delen met vrienden;
- mogelijkheid om feedback te geven op de app.

VanAnaarBeter app has been updated! In addition to a new look and feel now possible and a 'through' enter to select. Multiple routes route
 
The vanAnaarBeter app is a free service that allows you to retrieve about roadworks on motorways in the Netherlands. Easy and quick information Subscribe free to the coverage of your own routes and receive automatic notifications when roadworks on your routes. This avoids discomfort and shorten your travel time. Be prepared on the road, download the app.
Features:
 - Search for roadworks on routes specified by you;
 - Search for roadworks by date;
 - Overview of wegwegwerkzaamheden by road number;
 - Specify multiple personal routes and stored in the address book of the app. You will receive advance notice when work on these routes;
 - A specified route, you can specify whether you want to receive automatic notifications of road works;
 - Sign at various social media to share with friends roadwork;
 - Ability to provide feedback on the app.

Size: 2.5M; Requires Android : 10 and up. pname=net.sharewire.rws .apk

Tell a friend →

Best Android Apps