Best Android Apps

3.7 27 ratings
Downloaded 5,000+ times

Install →

Developer: Eika Alliansen

Android Advertising
Learn moreFINANCE

Med NAF Xtra appen får du enkelt og raskt oversikt over benyttet kreditt og de siste transaksjoner på ditt NAF Xtra kort.
Fordelsprogram
Her kan du se dine transaksjoner som har gitt bonus og total bonus. I tillegg kan du endre din kategori for opptjening av bonus.

Kontaktinformasjon
Tilgang på nyttige telefonnumre, e-post etc. slik at du enkelt kan kontakte vårt kundesenter.

Sperr kort
Rask tilgang til sperretjenesten 'Stop24t'

Søkeord: kredittkort, visa, mobilbank, bank, NAF, NAF Xtra

The NAF Xtra app provides easy and quick overview of the credit and recent transactions on your NAF Xtra card.
Affiliates
Here you can view your transactions has given bonus, and total bonus. In addition, you can change your category for the bonus.

Contact
The availability of useful telephone numbers, e-mail etc. so you can easily contact our customer service.

Lockdown Card
Quick access to the locked service 'Stop24t'

Keywords: credit card, visa, mobile banking, bank, NAF NAF Xtra

Size: ~1.8M; Requires Android : 10 and up. pname=no.terra.android.naf .apk

Tell a friend →

Best Android Apps