Best Android Apps

3.5 120 ratings
Downloaded 10,000+ times

Install →

Developer: Insomnia Development

Android Advertising
Learn moreWEATHER

Najdokładniejsza numeryczna prognoza pogody teraz zawsze z Tobą. Widget umożliwia podgląd opadów oraz temperatury dla wybranej miejscowości.
Manualna aktualizacja danych poprzez dotknięcie widgetu.

<< Bardzo dziękuję za sugestie co do dalszego rozwoju programu. Wszystkie są brane pod uwagę, a najciekawsze na pewno znajdą się w przyszłych wersjach >>

W głównym programie aplikacji - przycisk ('Pokaż więcej'), mamy możliwość obejrzenia całej prognozy zdefiniowanej dla widgetu jak i dla innych wybranych miejsc.

- konfiguracja lokalizacji po przyciśnięciu menu i wyboru pozycji lokalizacje
- lokalizacje wpisuje się w górne pole tekstowe i wybiera z listy sugestii
- przycisk oka obok lokalizacji definiuje która lokalizacja ma być pokazana na widgecie
- przycisk kosz usuwa daną lokalizację

The most precise numerical weather forecast now always with you. The widget allows you to preview rainfall and temperature for the selected village.
Automatic updating of data by touching the widget.

<< Thank you for the suggestions for the further development of the program. All are taken into account, and certainly the most interesting will be included in future versions >>

In the main application program - button ('Show'), we have the opportunity to see the entire forecast defined for the widget as well as for other selected places.

- Location configuration by pressing the menu and select the item locations
- Locations fits into the upper text box and choose from a list of suggestions
- Eye button next to the location that defines the location is to be shown in the widget
- Button deletes the location of basket

Size: 389k; Requires Android : 7 and up. pname=com.developer.insomnia.icmweather .apk

Tell a friend →

Best Android Apps