Best Android Apps

Sorry, this App seems to have been removed from the Google Play!

Ban gai cua thieu gia - Kawi (not available)

4.6 82 ratings
Downloaded 10,000+ times

Install →

Developer: Viet Android J.S.C

Android Advertising
Learn moreBOOKS_AND_REFERENCE

Ban gai cua thieu gia - Kawi is currently not available for download from Google Play Store

From play.google.com: We're sorry, the requested URL was not found on this server.

Possible reasons:

  • The App is not available in your country
  • The App has been unpublished by its developer
  • The developer account has been closed by Google
  • The App has been suspended by Google
  • We may not be synchronized with the Google Play. Please report the problem to us.

BẠN GÁI CỦA THIẾU GIA
Tác giả: Kawi
'Bạn gái của thiếu gia' là một trong những tác phẩm thành công nhất của Kawi. Chỉ xếp thứ 2 sau “Shock tình” (cũng là một sáng tác của Kawi) với 2,883,843 lượt views và đã được cảm ơn tới 98,210 lần chỉ trên Zing 4rum – diễn đàn đông đảo nhất hiện nay. Ngoài ra tác phẩm luôn nằm trong top được đọc và yêu thích nhiều nhất trên tất cả các diễn đàn.

Size: 834k; Requires Android : 7 and up. pname=com.hindua.bangaicuathieugia .apk

Tell a friend →

Best Android Apps