Best Android Apps

4.0 1518 ratings
Downloaded 100,000+ times

Install →

Developer: Krea Medie A/S

Android Advertising
Learn moreGAME_FAMILY

Velkommen til Josefine - Stjernehotellet
Spil ONLINE
Du må hjelpe Josefine med å sette hotellet i stand. Dette gjør du ved å kjøpe etasjer og møbler til hotellet. Du tjener opp penger via minispillene eller gjestene på hotellet - jo bedre hotellet ditt er, jo finere gjester vil komme. Noen gjenstander krever rubiner - disse kan du kjøpe ved å trykke på pluss-symbolet ved siden av rubinene.

Josefine Stjernehotellet kan spilles gratis, men rubinene må kjøpes for ekte penger.

Du må ha Internett-tilkobling for å kunne spille

Welcome to Josefine - Star hotel
Games ONLINE
You must help Josefine putting property in condition. You do this by buying floors and furniture to the hotel. You earn money through mini games or guests of the hotel - the better the hotel is, the finer guests will come. Some items require rubies - which you can purchase by clicking on the plus symbol next to the rubies.

Josefine star hotel can be played for free, but rubies must be purchased for real money.

You must have an internet connection to play

Size: 33M; Requires Android : 5 and up. pname=com.kreamedie.josefine.stjernehotellet.no .apk

Tell a friend →

Best Android Apps